İnsan Kaynakları

Eğitim ve Gelişim Sürecimiz

Evyapport’ta eğitim işe alım sürecinin ardından oryantasyon eğitimi ile başlar. İşe alım süreci tamamlanarak Evyapport ailesine katılan çalışanlarımıza oryantasyon süreci kapsamında öncelikli olarak alınması gereken zorunlu iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmektedir. Bu eğitimi tamamlayan çalışanlarımız, ardından Evyapport Akademi sistemi üzerinden online olarak oryantasyon süreçlerini tamamlar. Oryantasyon eğitimlerini tamamlayan çalışanlarımız, kendi bölümlerinde yapacakları işe uygun olarak işbaşı eğitim programına da tabi tutulurlar.

Evyapport’ta eğitim ve gelişimin amacı çalışanlarımızın bireysel ve organizasyonel gelişimini sağlamaktır. Yıllık olarak planlanan eğitim ihtiyaçları ve performans değerlendirme süreci sonuçları ışığında oluşturulan çalışan gelişim planları eğitim programımızı oluşturmaktadır.

Eğitimlerimizi saha ve ofis ayrımı yapmaksızın, ortak platformlarda gerçekleştirmekteyiz.

Evyapport Akademi

Evyapport Akademi e-öğrenme platformumuzdur.Eğitim içeriğindeki dersler, genel bilgiler, notlar, hareketli görsel efektli çalışmalar ve animasyonlardan oluşmaktadır.İSG kuralları, yaşanan kazalardan örnekler ve makine talimatlarının da yer aldığı sistem üzerinde sınav uygulaması da yapılmaktadır. Her eğitim sonunda kişilere sınav soruları yöneltilmektedir.