Müşteri Hizmetleri
Terminal Tanım Tarife - USD BİRİM
Konteyner
Genel Yük
AMBAR KAPAĞI AÇMA KAPAMA HİZMETİ
Konteyner
Genel Yük
Ambar kapağı açma hizmeti $120 Adet
Konteyner
Genel Yük
Ambar kapağı kapama hizmeti $120 Adet
Konteyner
Genel Yük
Sıvı Yük
BARINMA HİZMETİ
Konteyner
Genel Yük
Sıvı Yük
Barınma Hizmetii $2,5 *(GRT/100) Gün
Konteyner
Genel Yük
Sıvı Yük
Fuzuli Barınma $2,5 *(GRT/100) Saat
Konteyner
Genel Yük
GEMİDEN TAHLİYE HİZMETİ
Konteyner
Tahliye Boş $40 Adet
Konteyner
Tahliye Dolu $95 Adet
Genel Yük
Tahliye paletli,bağlı,ambalajlı,bigbagli yükler için max beher ağırlık min. 1 tondan max. 3 tona kadar $6 TON
Konteyner
Genel Yük
GEMİYE YÜKLEME HİZMETİ
Konteyner
Yükleme Boş $40 Adet
Konteyner
Yükleme Dolu $95 Adet
Genel Yük
Yükleme paletli,bağlı,ambalajlı,bigbagli yükler için max beher ağırlık min. 1 tondan max. 3 tona kadar $6 TON
Konteyner
DİĞER HİZMETLER
Konteyner
Lashing Takma veya Sökme $9 Adet
Konteyner
Kilit Sökme veya Takma $6 Adet

NOTLAR:

  • Taşmalı Konteynerler için: Tarifeye ilave %50 fark uygulanır Adet
  • Tehlikeli Konteynerler için: Tüm tehlikeli yüklerde tarifeye ilave % 20 fark uygulanır Adet
  • İlave Ekipman Kullanılan Konteynerler için: Tarifeye ilave 75 $ fark uygulanır Adet
  • 35 tondan Ağır Konteynerler için: 35 ton üzerindeki konteynerler için: ağırlık * $10 Ton
  • İlave Ekipman Kullanılan Konteynerler için: Tarifeye ilave 75 $ fark uygulanır Adet
  • Supalan Konteynerler için: Tarifeye ilave %50 fark uygulanır Adet
  • Listede yer almayan hizmetler olması halinde özel fiyat çalışması yapılır.