İnsan Kaynakları

Performans Yönetimi ve Kariyer Sistemimiz

Performans Yönetim Sistemimiz

Performans sistemi tüm çalışanlarımızı kapsamaktadır. Hedeflerimizi QPR sistemi üzerinden takip etmekteyiz. Çalışanlarımız belirlenen hedef ve gerçekleşmelerini sistem üzerinden her an gözden geçirebilmektedirler.

Performans yönetim sürecinde hedefler iş ve yetkinlik hedefleri olmak üzere iki başlık halinde takip edilmektedir. İş hedefleri; holding, şirket ve bölüm karnesinden gelen hedefler ve çalışana bireysel olarak atanan hedeflerden beslenmektedir. Hedeflerin ağırlıkları pozisyon bazında değişiklik göstermektedir.

Sürecimiz 3 aşamadan oluşmaktadır;

  1. Hedef Belirleme Dönemi
  2. İzleme-Ara Değerlendirme Dönemi
  3. Yılsonu Performans Değerlendirme Dönemi

Kariyer Fırsatlarımız

Çalışanlar şirket içinde iç ilan yoluyla açılan pozisyonlara belli kriterleri sağlamak koşulu ile başvurabilirler. Başvuran çalışanlar içinden kriterlere uygun olanları ile pozisyonun gerekliliğine göre sınav, kişilik envanteri ve mülakat süreçleri izlenir. Bu süreçlerde olumlu olan çalışanın ilgili bölüme geçişi sağlanır. Bu sayede çalışanlarımıza kariyer ve gelişim imkanı sağlamaktayız.